Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V angličtine existuje množstvo prídavných mien, ktoré vyjadrujú pocity. Tieto prídavné mená majú často dve formy:

Prídavné mená s koncovkou –ed (bored)
Prídavné mená s koncovkou –ing (boring)

Ako mám ale vedieť, kedy použiť koncovku –ed a kedy –ing? Zistite a precvičte si v krátkom videu.