Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Myslíte si, že nedokážete tvoriť „pekné“ anglické vety? Aj vy si niekedy povzdychnete: „Takto by som to nikdy nenapísal/nepovedal“? Možno sa vaše anglické vety zdajú byť veľmi porozťahované a kostrbaté.

V tomto videu predstavím tri spôsoby, ako nahradiť slovenské vety s podraďovacími spojkami aby… a že… neurčitkom s „to“ a písať elegantnejšie vety.