Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Zadarmo online kurz angličtiny pre samoukov
YouTube video
Obsah lekcie

Nepriama reč (reported speech) je oblasťou gramatiky, kde mnohí, dokonca aj zbehlejší študenti angličtiny, robia často chyby. Problém je v tom, že v prípade tejto gramatiky dochádza do veľkej miery k interferencii slovenčiny, lebo princípy používania nepriamej reči sa v oboch jazykoch líšia.

Povedal, že má rád horory.
He said he liked horrors.

Gramatika je sama osebe pomerne ľahká, no správne a automatické používanie nepriamej reči v angličtine si vyžaduje istý cvik.

Prvým krokom však môže byť dokonalé pochopenie mechanizmu fungovania tohto gramatického javu.

V tomto videu však nenájdete iba teóriu gramatiky a vysvetlenie, ale aj cvičenia a preklady viet nepriamej reči.