Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Zadarmo online kurz angličtiny pre samoukov
YouTube video
Obsah lekcie

Anglická abeceda26 písmen ale okolo 44 foném (zvukov). Každému, kto niekedy začal alebo sa učí angličtinu, je jasné, že v angličtine inak veci píšeme a inak ich vyslovujeme.

Zápis výslovnosti voláme fonetický zápis. Niektorí si pri ňom pomáhajú slovenčinou, no ani slovenská abeceda nemá písmená na všetky anglické fonémy.

V tomto videu si povieme, ako zapisujeme výslovnosť anglických spoluhlások, naučíte sa ich symboly a budete vedieť čítať výslovnosť slov v akomkoľvek slovníku.