Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V tretej epizóde o modálnych slovesách v angličtine sa naučíme, ako tvoriť minulý čas od jednotlivých modálnych slovies.

Musíme sa pritom naučiť rozlišovať, či sa jedná o minulé fakty („Musela vstať včera skôr – She had to get up earlier„) alebo minulé domnienky („Musela zdediť kopec peňazí – She must have inherited a lot of money„), čo nám pomôže zvoliť si ten správny minulý tvar modálneho slovesa.