Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Zadarmo online kurz angličtiny pre samoukov
YouTube video
Obsah lekcie

Modálne slovesá (must, can, should, mustn't, may…) v angličtine používame na vyjadrenie zákazov, povinností, povolení, rád, schopností a pod.

Naučte sa, ktoré použiť kedy, ako správne tvoriť zápory a hlavne ako sa vyhnúť často robeným chybám.

Na záver videa si získané vedomosti aj stručne precvičíme.