Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/65
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/34
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Rozdiely medzi Past Simple (Minulý jednoduchý), Past Continuous (Minulý priebehový) Used to (Zvykla som)

Niekedy, keď rozprávame o minulosti, máme problém vybrať si hlavne medzi minulým jednoduchým a priebehovým časom (I visited alebo I was visiting…?)

V tomto videu vám jasne a stručne na príkladoch vysvetlím, kedy je v poriadku použiť minulý priebehový čas, no kedy by sme namiesto neho mali radšej použiť len jednoduchý minulý, či used to.