Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Existujú anglické idiómy a frázy, ktoré nemajú so svojími slovenskými ekvivalentmi nič spoločné – preto sú aj pre študenta angličtiny ťažko zapamätateľné.

Na druhej strane je ale množstvo takých idiómov, ktoré, keď ich preložíte, sú navlas rovnaké. V nasledujúcich epizódach sa zameriame práve na tieto ľahko zapamätateľné anglické idiómy, ktoré sa do značnej miery podobajú tým slovenským, a tak si ich nepochybne osvojíte veľmi rýchlo a jednoducho.

Prvá epizóda: Byť vo svojom živle