Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Anglická fráza „I would rather“ znamená „radšej by som„.

Otázkou však ostáva, aký tvar slovesa umiestniť za „would rather“, aby to bolo gramaticky správne. Neurčitok s „to„? Bez „to„? Sloveso s koncovkou –ing? Minulý čas?

Pozrite si toto krátke video a naučte sa v skratke všetko o použití „would rather“ v prítomnosti.

0:00 Would rather
1:00 Would rather + holý neurčitok
2:40 Would rather + osoba + minulý čas
4:30 Krátke precvičenie