Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V tomto videu si predstavíme význam frázových slovies s predložkou „in“. Povieme si, ako táto predložka ovplyvňuje význam týchto slovies a ukážeme si ich použitie v kontexte.