Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V tomto videu sa naučíte, ako po anglicky vyjadriť, že si dávate niečo urobiť, napr. dať sa ostrihať, dať si opraviť auto, dať si namaľovať fasádu a pod.

Zodpovedá tomu slovné spojenie „have something done„.

Video má tri časti.
Počas prvých 9 minút sa naučíme základy, teda ako sa „have something done“ používa v jednoduchom prítomnom, minulom a budúcom čase (dávam sa ostrihať, dala som sa ostrihať, dám sa ostrihať).
V druhej časti sa pozrieme na ostatné časy.
Napokon si to v tretej časti všetko precvičíme.

0:40 Základy „have something done“ (jednoduchý prítomný, minulý, budúci čas)
9:19 „Have something done“ v ostatných časoch
16:51 „Have something done“ precvičenie