Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Keď prídem domov, zavolám ti.“ je časové súvetie. Časové súvetia sa často stávajú obeťou jazykovej interferencie. Keď si myslíme, že angličtina funguje tak ako slovenčina.

Zo skúsenosti vieme, že študenti majú problém osvojiť si pravidlá správneho tvorenia časových viet v angličtine (future time clauses).

Pritom však stačí internalizovať jediné gramatické pravidlo, aby bola vaša gramatika presnejšia a vyjadrovanie profesionálnejšie.