Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Unless je anglické slovo podobné if (ak) s tým rozdielom, že má záporný význam (ak ne- / pokiaľ ne-). Vzťahujú sa naň ale tie isté pravidlá, ako na if v prvej podmienkovej vete.

Unless I feel alright, I won't go to work on Monday. (Pokiaľ sa nebudem cítiť dobre, nepôjdem v pondelok do práce.)

V tomto videu si ozrejmíme, aké presne sú to pravidlá, na ktoré dve veci nesmieme pri unless nikdy zabudnúť, a v krátkosti si precvičíme jeho použitie v praktických vetách.