Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Anglické spojky unless & until nevyzerajú byť ničím výnimočné. Existujú však podstatné rozdiely v používaní týchto spojok v slovenčine a v angličtine. Nestačí vedieť iba ich preklad. Ak chceme vytvoriť gramaticky správnu vetu s týmito spojkami, musíme aplikovať dve gramatické pravidlá. Viete ktoré?