Osobný účet študenta

Každý študent, ktorý navštevuje pravidelnú výučbu angličtiny má prístup do svojho vlastného konta. Ak chcete vstúpiť do svojho

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYJAZYKOVÉ ŠTÚDIO EUPHEMA Všeobecné informácie 2. Činnosť jazykového štúdia EUPHEMA 3. Objednávanie služieb a uzatváranie zmluvy

Terms and Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS General information These General Terms and Conditions apply to the provision of language courses